نویسنده - faty

اگر روي لپ‌تاپ آب ريخت، چه کارکنيم؟

يکي از بدترين فاجعه‌هايي که براي کاربران ابزارهاي الکترونيکي اتفاق مي‌افتد، ريختن آب يا چاي يا هر نوع مايعي روي آن‌هاست. اين اتفاق که بخصوص براي لپ‌تاپ‌ها به وفور روي...