آموزش نحوه فهمیدن زبان گربه

محققان فهمیده اند که گربه ها دارای یک سیستم ارتباطی پیچیده با صدها علامت هستند تا به انسانها بگویند چه می خواهند وبه چه نیاز دارید در این مقاله شما خواهید فهمید چگونه گربه با شما ارتباط برقرار می کند و چگونه او رفتار شما را درک می کند بنابراین ، شما می توانید رابطه خود را با گربه تان بهتر کنید.

آموزش زبان گربه

 • زبان بدن گربه:

به دم گربه توجه کنید. گربه ها مانند سگها با موقعیت و حرکت دم خود ارتباط برقرار میکنند.  علامت های دریافتی از وضعت دم به همراه صداهایی که آنها از خود در می آورند به شما کمک میکند نیازها و خواسته گربه خود را بهتر درک کنید. برخی از این سمت از دم هستند به عنوان مثال:

 • دم راست بالا، و سر آن حلقه شده: نشان دهنده “شاد” بودن او است.
 •  دم گربه کشیده شده : گربه هیجان زده یا با اضطراب است.
 • موهای پشت یا دم گربه سیخ سیخ شده: گربه شما ناراحت است و یا احساس تهدید می کند
 • گربه دمش را تکان می دهد: گربه شما بسیار هیجان زده و خوشحال است از اینکه شما را می بیند.
 • دم به مستقیم و رو به بالا است و سر آن به شکل  Nاست: این یک نشانه حمله از طرف چیزی یا کسی است و به عنوان مثال، در طول یک مبارزه و یا در دفاع از خود نمایش داده شود.
 • دم کشیده به سمت بالا اما سر آن به سمت پایین است: گربه احساس خشم، و یا ترس دارد
 • گربه دم را پایین ولی زیر شکمش جمع کرده: گربه حالت ترس دارد.زبان گربه
 • در چشم گربه خود نگاه کنید. نگاه کردن به حالت چشم گربه می تواند به شما کمک کند با او بهتر ارتباط برقرار کنید و احساسات او را بفهمید. به یاد داشته باشید، با این حال، که خیره شدن مستقیم به او بدون پلک زدن ممکن است به عنوان حالت حمله تفسیر شود که باعث می شود گربه شما  احساس راحتی نکند.
 • اگر مردمک چشم گربه شما گشاد شود، معنای آن احساس بازیگوش و یا هیجان زده بودن است و یا کاملا ترسیده و یا حالت تهاجمی دارد؛ برای تفسیر این حالت بررسی نشانه های دیگر لازم است.
 • اگر گربه به چشم شما خیره شده است: نشان می دهد که او به شما اعتماد  دارد و از بودن کنار شما راحت است.
 • گربه به آرامی پلک می زند ممکن است نشان دهنده محبت، او باشد و اینکه او با هر کس که  در اطراف او است راحت است.چشمان گربه
 • به سایر علامت های زبان بدن گربه توجه کنید: . از آنجا که گربه بیشتر از انسان به زبان بدن “مسلط” است، او با حرکات خاصی پیام خود را تقویت می کند
 • .بالا بردن بینی و چرخش سر به عقب به معنای این است که گربه دارد با شما ارتباط برقرار می کند. گربه نشسته در پنجره نشانه این است که او آمدن شما را خوش آمد می گوید در این حالت ممکن است  که او شما را دنبال کند و کنار شما حرکت کند.
 • گربه ممکن است گوش خود را به سمت عقب دراز کند. در این حالت او احساس ترس، اضطراب، و یا بازیگوشی می کند. این حالت  نیز ممکن است دیده می شود که با احتیاط بو می کشد نشان می دهد که او می خواهد بیشتر راجع به چیزی بداند.
 • گربه زبان خود را کمی بیرون می آورد و لب پایین را لیس میزند نشان می دهد که او نگران یا مضطرب است.زبان گربه

  رفتارهای ارتباطی گربه را شناسایی کنید

   

 •  زمانی که گربه کنار شماست رفتارهای خاصی دارد.رفتارهای خاص در اکثر گربه ها یک معنی دارد.
 • گربه خودش را به شما می کشد، به این معناست که او شما را از اموال خود میداند. 
 •  گربه بینی خیس (بوسه) را به عنوان علامت مهربانی و محبت به شما میکشد. این به این معنی که او شما را دوست دارد و درکنار شما احساس راحتی می کنند. 
 •  گربه سر خود ، بدن و دمش را به کسی می کشد. نشانه خوش آمد گویی گربه است. 
 •  زدن سر بصورت بازی به شما علامت دوستی و محبت است. 
 •  وقتی گربه صورت کسی را بو می کند می خواهد آشنا بودن او را تشخیص دهد.. 
 •  گربه پنجه های چب و راست خود را منظم به چیزی می کشد، به عنوان نشانه ای از شادی، رضایت، و یا بازیگوشی. است این عمل نشان میدهد که گربه شما را دوست خود می داند و به شما اعتماد دارد. 
 •  اگر گربه شما لیس بزند نشان دهنده اعتماد کامل او به شما ست. گربه شما به عنوان عضوی از خانواده خودش می شناسد و مانند یک مادر که بچه اش را تمیز میکند شما را لیس میزند. 
 •  اگر گربه شما تلاش کند که موهای شما را بخورد، به این معنی است که گربه شما را واقعا دوست دارد و به شما اعتماد دارد. 
 •  بعضی از گربه ها علاقه به صاحبشان را با تقلید از او نشان می دهند 
 •  اگر گربه شما با نیروی کمی گاز بگیرد، آن را یک هشدار برای شما است را به او را تنها بگذارید.زبان گربه


  با گربه ارتباط برقرار کنید:

 • با گربه خود صحبت کنید. همانطور که قبلاً گفته شد گربه ها همیشه  در حال یادگیری ارتباط با ما هستند. بنابراین هر چه بیشتر با گربه تان ارتباط برقرار کنید او سریعتر یاد خواهد گرفت.
 • از یک تن صدای نرم و بلند برای نشان دوستی و یک تن تند و کوتاه  برای نشان دادن نارضایتی استفاده کنید.
 • استفاده از تکرار کمک خواهد کرد گربه یاد بگیرد چگونه یک کار او و یک لغت با هم ارتباط دارند. شما ممکن است هر زمانی که  میخواهید به رختخواب بروید یک کلمه مانند خواب یا تخت  را تکرار کنید . در نهایت، گربه یاد می گیرد و با تکرار این کلمات ممکن است حتی  او قبل از شما به اتاق خواب برود.
 • از نشانه های ارتباط غیر کلامی استفاده کنید. گربه  را می توان به گونه ای آموزش داد که بتوانند کلمات را درک کنند اما آنها به طور غریزی نشانه های غیرکلامی را میفهمند. ایجاد یک محیط گرم با انتظارات روشن و چند سوپرایز می تواند ارتباط شما را با گربه تان تقویت کند.
  • اگر شما با گربه ارتباط چشمی برقرار کیند و به آهستگی چشمک بزنید او معمولا پیش شما خواهد آمد تا شما او را نوازش کنید.
  • سعی کنید که گربه در چشم شما خیره نشود، زیرا این کار به او می گوید که شما غیر دوستانه و یا تهاجمی هستید.
  • اگر شما میخواهیدگربه تان جایی بیاید، برای مثال کنار شما  روی نیمکت ، اما او احساس امنیت نمی کند، روی او به آرامی دست بکشید و از یک صدای نرم و اطمینان بخش استفاده کنید تا او پیش  شما بیاید.
  • در قصد و بیان خود را سازگار باشید. یک اشتباه رایج بسیاری از صاحبان حیوان خانگی این است که میخواهند به گربه نه بگویند در همان زمان او را نوازش کنند. این کار برای حیوان بسیار گیج کننده خواهد شد.  بنابراین برای مثال، اگر شما می خواهید گربه را از خود دور کنید، به او بگویید دور و او را آهسته هل بدهید بدون اینکه محبتی از خود نشان بدهید.”
  • هرگز بر سر گربه فریاد نکشید این کار تنها باعث خشم و ترس گربه میشود و باعث نتیجه معکوس میشود به جای آن برای اعلام نارضایتی خود، صدای خود را کلفت کنید.
  • به گربه خود دستورات روشن بدهید. جمله و لحن خود را در حین آموزش با حرکات گربه سازگار کنید. برای حرکات اشتباه از لحن خاصی استفاده کیند.
  • از یک صدای کوتاه و تیز یا بریده بریده به عنوان نه استفاده کنید این صدا در زبان گربه به انجام عمل اشتباه شبیه تر است. این کار باعث می شود که ارتباط شما و گربه شفاف شود.
  • با صبر و استقامت ، گربه ها میتواند جوری اموز ش ببینند که به فرمانهای شما عمل کنند. شما می توانید حتی گربه خود را آموزش دهید که دست شما را تکان بدهند.ارتباط با گربه 
  • به گربه خود گوش کنید:
  • یاد بگیرید که چطور و چرا گربه ها با شما ارتباط برقرار می کنند. اصولاً گربه ها تمایل ندارند که از آواها و صوت ها برای ارتباط استفاده کنند. زبان اول گربه ها تشکل شده از سیستم پیچیده ای از شامه ، بو ، بیان چهره.، زبان پیچیده بدن و در نهایت زبان آوایی آنها است. گربه ها به زودی می فهمند که ما قادر به فهمیدن زبان پیچیده آنها نیسیتیم بنابراین شروع می کنند از راههای دیگر با ما ارتباط برقرار کنند. با مشاهده اینکه کدام صوت کدام عمل را به دنبال دارد، گربه یاد می گیرد که چطور خواسته خودش را بگوید.
  • به شرایط و زمان میو میو کردن گربه تان را توجه کنید. ببینید موقع هر نوع میو میو کردن چه کاری انجام می دهد. در این صورت شما می توانید راحت تر گربه تان را درک کنید.
  • میو میو کوتاه به طور معمول برای خوش آمد گویی و شروع ارتباط بکار می رود.
  • میو میو زیاد نشان دهنده هیجان دیدن شماست. اگر مدت زیادی از گربه تان دور بوده باشید معمولاً اشتیاق خودش را اینطور نشان می دهد.
  • یک میو متوسط ممکن است برای درخواست آب یا غذا باشد.
  • میو میو کشیده تر(“mrrroooow”) نشان دهنده اصرار برای دریافت چیزی یا خواسته ای است.زبان گربه ها
  • میو خشن “MRRRooooowww”برای نشان دادن درد یا ناراحتی  یا آماده شدن برای جنگ باشد.
  • میو بلند و کوتاه با کشیدگی متوسط نشان دهنده التماس برای دریافت چیزی مانند غذا می باشد.
  • صداهای دیگر را غیر از میو کردن شناسایی کنید. در حالیکه ما با میو کردن گربه ها آشنا هستیم، گربه ها صدا های دیگری نیز برای ارتباطا دارند.
  • صدای خرخر کردن ، صدایی است که گربه ها هنگام شروع حمله یا برخورد از خودشان در می آورند.
1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز (2 امتیاز, میانگین: 3٫50 از 5)
Loading...

افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *